BOS & HEI

1
Kilometer

Ontdek de prachtige natuur van het natuurgrenspark “De Groote Heide” en geniet in deze fietsrit van heerlijk kronkelende fietspaden door de vele aaneengesloten heide- en bosgebieden. Het natuurgebied ligt op een aaneengesloten zandrug tussen Achel en Eindhoven. Net op de grens passeer je ook langs de Achelse Kluis waar je in het nieuwe bezoekerscentrum alle informatie over de Kluis en de omgeving kan vinden.

Het Leenderbos vormt door de aaneenschakeling met de Malpie en De Plateaux één groot uitgestrekt geheel. Het bestaat uit naaldbossen, heidevelden en enkele beekdalen. Dit Kempische landschap wordt gekenmerkt door hoogte-verschillen die in de laatste ijstijd door dekzandafzettingen zijn ontstaan. Het gebied is voornamelijk beplant met naaldbossen waarvan het hout bestemd was voor de mijnbouw en de houtverwerkende industrie. 

Het Leenderbos is een van de eerste bossen die bewust zo zijn aangelegd dat het ook een aantrekkelijk recreatiegebied zou worden. Kenmerkend zijn de licht gebogen paden, in tegenstelling tot de meeste aangelegde bossen waar de paden in een dambordpatroon zijn aangelegd. De bebossing is gestopt toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waardoor een deel van de Groote Heide is bewaard.

Discover the beautiful nature of the transboundary nature park “De Groote Heide” and enjoy this bike ride on wonderfully winding cycling paths through the many interconnected heath and forest areas. The nature reserve is located on a continuous sand ridge between Achel and Eindhoven. Just on the border, you will also pass by the Achelse Kluis where you can find all the information about the Kluis and the surrounding area in the new visitor center.

The Leenderbos, in combination with the Malpie and De Plateaux, forms one large, extensive whole. It consists of pine forests, heathlands, and some stream valleys. This Kempen landscape is characterized by height differences that arose during the last ice age due to aeolian sand deposits. The area is mainly planted with pine forests, the wood of which was intended for mining and wood processing industries.

The Leenderbos is one of the first forests deliberately designed to also become an attractive recreational area. Its characteristic feature is the gently curved paths, unlike most man-made forests that have paths laid out in a grid pattern. Afforestation was halted when the Second World War broke out, thus preserving a part of De Groote Heide.

42 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Deze route volgt niet altijd de standaard fietsknooppunten.
Download ze en ga eens op ontdekking!

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Toch liever fietsen via de gewone knooppunten?

Rij naar KP 204 (aan 't kanaal) -> 202 -> 241-> 220 -> 221 -> 222 -> 219 -> 33 -> 32 -> 2 -> 96 -> 55 -> 56 -> 36 -> 38 -> 216 -> 215 -> 542 -> 568 -> 213 -> 201 -> 204 -> Volg een stukje KP 201 tot bij café De Klok.

44 KM
Vertrek/Aankomst:

Rij naar KP 221 -> 222 -> 219 -> 33 -> 32 -> 2 -> 96 -> 55 -> 56 -> 36 -> 38 -> 216 -> 215 -> 542 -> 568 -> 213 -> 201 -> 220 -> Volg KP 221 en rust even uit bij de Zomerbar.

44 KM
Vertrek/Aankomst:

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia