KEMPENS PLATEAU

1
Kilometer
1
Hoogtemeter

Het Kempens Plateau is een geologisch fenomeen in Limburg. Ongeveer 200 000 jaar geleden vielen de stroomgebieden van de Moezel en de Maas samen. Het landijs in het Noorden van Nederland deed de rivier naar het westen afbuigen waardoor het water in een grote plas (nu de Noordzee) terecht kwam. 

Door de blokkage van die ijskap werd de stroomsnelheid afgeremd en werd het meegevoerde grind afgezet. Dit puin hoopte zich op tot een kegel met een hoogte van 20 tot 40 meter. Het Kempens Plateau of ook wel Hoge Kempen genoemd bevindt zich tussen Genk en Lanaken enerzijds en Neeroeteren en As anderzijds. 

De overgang van de Maasvallei naar het Kempens Plateau is erg steil en vormt een wand van ongeveer 45 meter. Deze steile rand loopt in het Noorden van Opitter tot Opoeteren en in het zuiden tot Gellik. Met ruim 20 kilometer ononderbroken lijn, is dit in het vlakke Vlaanderen een spectaculair geologisch fenomeen. In Gellik heeft het Kempens Plateau een hoogte van 103 m en in Lommel haalt het nog 50 meter.

In deze rit wordt deze steile wand bezocht en zitten er enkele kuitenbijters in verwerkt.

 

The Kempens Plateau is a geological phenomenon in Limburg. Approximately 200,000 years ago, the drainage basins of the Moselle and the Meuse rivers merged. The land ice in the north of the Netherlands caused the river to divert westward, leading the water to accumulate in a large basin (now the North Sea).

Due to the blockage of the ice cap, the flow velocity was reduced, causing the transported gravel to be deposited. This debris accumulated into a cone with a height of 20 to 40 meters. The Kempens Plateau, also known as Hoge Kempen, is located between Genk and Lanaken on one side and Neeroeteren and As on the other side.

The transition from the Meuse Valley to the Kempens Plateau is very steep, forming a wall of approximately 45 meters. This steep edge runs from Opitter to Opoeteren in the north and extends to Gellik in the south. Stretching over 20 kilometers as an uninterrupted line, this is a spectacular geological phenomenon in flat Flanders. The Kempens Plateau reaches a height of 103 meters in Gellik and still reaches 50 meters in Lommel.

This cycling route visits this steep wall and incorporates some challenging climbs.

98 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia