VAN ERTS TOT ZINK

WEG Erts tot zink
WEG Erts tot zink
1
Kilometer
WEG Erts tot zink
WEG Erts tot zink

De zinkfabriek te Balen werd opgericht in 1889. Ze werd gesticht door de maatschappij Vieille Montagne met als doel om zinkerts uit Åmmeberg te verwerken.

In januari 1971 brak een grote staking uit die maar liefst negen weken duurde. De arbeiders vroegen 10 frank per uur opslag, omdat hun collega’s uit Luik hetzelfde hadden gekregen. De staking werd aanvankelijk niet gesteund door de vakbonden, maar de arbeiders bleven doorzetten. Deze gebeurtenis is later ook verfilmd door Frank Van Mechelen in “Groenten uit Balen”.

Deze fietstocht brengt je langs dit industriële verleden van de Regio Balen-Overpelt. Waar je vlak langs de groteske zinkfabrieken van Balen en Overpelt fietst. Naast deze industrie ontdek je ook de gevolgen ervan: De Lommelse Sahara, een gebied ontstaan door de zandwinning en de uitstoot van deze fabrieken. Verder zijn hier talrijke mooie fietspaden door de uitgestrekte natuur terug te vinden.

 

The zinc factory in Balen was founded in 1889. It was established by the Vieille Montagne company with the aim of processing zinc ore from Åmmeberg.

In January 1971, a major strike broke out that lasted a staggering nine weeks. The workers demanded a wage increase of 10 francs per hour because their colleagues in Liège had received the same. Initially, the strike was not supported by the unions, but the workers persisted. This event was later filmed by Frank Van Mechelen in “Groenten uit Balen” (Vegetables from Balen).

This bike ride takes you along the industrial past of the Balen-Overpelt region, where you cycle right past the grand zinc factories of Balen and Overpelt. In addition to this industry, you will also discover its consequences: the Lommel Sahara, an area created by sand extraction and the emissions from these factories. Furthermore, you will find numerous beautiful bike paths through the vast nature in this area.

56 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Deze route volgt niet altijd de standaard fietsknooppunten.
Download ze en ga eens op ontdekking!

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Toch liever fietsen via de gewone knooppunten?

Rij naar KP 204 (kanaal) - 202 - 241 - 220 - 221 - 228 - 227 - 230 - 224 - 260 - 267 - 268 - 266 - 552 - 553 - 265 - 229 - 253 - 241 - 202 - 204 - Volg nog een stukje KP 201 tot bij café De Klok.

55 KM
Vertrek/Aankomst:

Rij naar KP 221 (kanaal)-> 228 -> 227-> 230 -> 224 -> 260 -> 267 -> 268 -> 266 -> 552 -> 553 -> 265 -> 229 -> 253 -> 241 -> 220 -> Volg KP 221 en relax lekker bij de Zomerbar.

38 KM
Vertrek/Aankomst:

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia