ZAND EN MOLENS

1
Kilometer

De “Sahara”, onderdeel van Bosland, is een 193 hectare groot zanderig landschap in Lommel. Dit natuurgebied is volledig ontstaan door menselijke handelingen. Het meer is door de vroegere zandwinning tussen 1920 en 1925 uitgegraven terwijl de uitstoot van de zinkfabriek er voor zorgde dat tussen 1902 en 1940 alle groene beplanting verdween. Het gebied werd hierdoor bedekt met wit zand. 

De verschillende aaneengesloten industrieterreinen van “Het Kristalpark” hebben een totaaloppervlakte van maar liefst 1.337 ha. Op bijna 100 aaneengesloten hectaren van dit gebied zou een grootschalig bedrijf zich kunnen vestigen. Dit is vrij uniek in Vlaanderen en zelfs in West-Europa. Hierdoor heeft het Kristalpark een goede strategische positie in Europa, waar grotere industriegebieden bijzonder schaars zijn. 

In deze rit fiets je van de zandvlaktes van de sahara naar de windmolens en zonneparken van het Kristalpark. Onderweg kom je ook nog langs de Duitse militaire begraafplaats in Lommel. Een indrukwekkende passage langs meer dan 39.000 slachtoffers van voornamelijk de tweede wereldoorlog. Een plek waar je toch even stil van wordt.

 

The “Sahara,” part of Bosland, is a 193-hectare sandy landscape in Lommel. This nature reserve was entirely formed by human activities. The lake was excavated during the early 1920s for sand extraction, while the emissions from the zinc factory caused all green vegetation to disappear between 1902 and 1940. As a result, the area became covered with white sand.

The various contiguous industrial areas of “Het Kristalpark” have a total area of a staggering 1,337 hectares. Almost 100 contiguous hectares of this area could accommodate a large-scale company. This is quite unique in Flanders and even in Western Europe. As a result, Kristalpark holds a strategic position in Europe, where larger industrial areas are particularly scarce.

In this bike ride, you’ll go from the sand plains of the Sahara to the windmills and solar parks of Kristalpark. Along the way, you’ll also pass by the German military cemetery in Lommel. It’s an impressive passage with over 39,000 victims, mostly from the Second World War. It’s a place that will make you pause and reflect.

62 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Deze route volgt niet altijd de standaard fietsknooppunten.
Download ze en ga eens op ontdekking!

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Toch liever fietsen via de gewone knooppunten?

Rij naar KP 204 (aan 't kanaal) - 202 - 241 - 220 - 221 - 228 - 227 - 230 - 224 - 260 - 267 - 553 - 552 - 264 - 255 - 254 - 253 - 241 - 202 - 204 - volg KP 201 tot aan Café De Klok.

58 KM
Vertrek/Aankomst:

Rij naar KP 221 -> 228 -> 227 -> 230 -> 224 -> 260 -> 267 -> 553 -> 552 -> 264 -> 255 -> 254 -> 253 -> 241 -> 220 -> Volg KP 221 en rust even uit bij de Zomerbar.

38 KM
Vertrek/Aankomst:

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia