BIEËSEL

1
Kilometer

Het Grootbroek is een natuurgebied gelegen in het noordwesten van de provincie Limburg, in het dorpje Molenbeersel. Het gebied bestaat voornamelijk uit bosrijke gebieden, open velden en natte natuur. Het gebied is vooral bekend om zijn diverse flora en fauna en biedt daarom een prachtig landschap om te verkennen. Er leven verschillende dieren in de bossen, zoals reeën, vossen maar ook vele soorten vogels ontbreken niet.

Het 142 hectare grote gebied was vroeger een zompig moeras. Omstreeks 1870 werd de Lossing gegraven die dit gebied moest ontwateren. Er werd bos aangeplant, en sinds 1998 wordt het gebied beheerd als bosreservaat. Hierbij wordt de ontwikkeling van het bos de vrije loop gelaten.

Het westelijk deel van het reservaat omvat vooral elzenbroekbos, en het oostelijk deel is eiken-elzenbos. Er zijn heiderestanten en moerasgebieden. Het Grootbroek maakt deel uit van het grensgebied Kempen-Broek en sluit aan op het Stramprooierbroek en het Hasselterbroek. Geniet van deze mooie avontuurlijke gravelrit, hou jullie steeds aan de geldende regelgeving en stap waar nodig van de fiets af.

 

The Grootbroek is a nature reserve located in the northwest of Limburg province, in the village of Molenbeersel. The area consists mainly of wooded areas, open fields, and wetlands. The region is particularly known for its diverse flora and fauna, offering a beautiful landscape to explore. Various animals inhabit the forests, including deer, foxes, and a variety of bird species.

The 142-hectare area used to be a marshy swamp. Around 1870, the Lossing canal was dug to drain this area. Forests were planted, and since 1998, the area has been managed as a forest reserve, allowing the forest to develop freely.

The western part of the reserve mainly consists of alder marsh forests, while the eastern part is oak-alder forest. There are remnants of heathland and wetland areas. The Grootbroek is part of the Kempen-Broek border region and connects to the Stramprooierbroek and Hasselterbroek. Enjoy this beautiful adventurous gravel ride, always adhere to the applicable regulations, and dismount from your bike where necessary.

72 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia