HEIDE HOPPEN

1
Kilometer

Je hopt van de ene Heide naar de andere.  Eens over de Nederlandse grens gaat het richting de Leenderheide, de Groote Heide, de Strabrechtse Heide en de Lieropsche Heide. Een ideale fietsrit voor het tweede deel van de zomer, want van half augustus tot half september staat de heide heerlijk in bloei.

De Groote Heide, is een natuurgebied van 333 hectare groot. Het bestaat uit een uitgestrekt, droog heideveld dat hier en daar afgewisseld wordt door kleinschalige dennenaanplant en vliegdennenbos. De bossen wisselen zich af met kleine weilanden en gaan naar het zuiden toe over in de laagte van het ontgonnen, maar nog altijd herkenbare Groot Huisven.

De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 hectare en situeert zich in de Nederlandse gemeenten Heeze-Leende, Someren en Geldrop-Mierlo. De Strabrechtse en Lieropse Heide maakten tot het einde van de 19e eeuw deel uit van een groot heidegebied tussen de dalen van de Kleine Dommel en de Aa.

 

You hop from one heathland to another. Once across the Dutch border, you head towards the Leenderheide, the Groote Heide, the Strabrechtse Heide, and the Lieropsche Heide. It’s an ideal bike ride for the second half of summer because from mid-August to mid-September, the heather is beautifully in bloom.

The Groote Heide is a nature reserve covering 333 hectares. It consists of an extensive, dry heathland, occasionally interspersed with small-scale pine plantations and Scots pine forests. The forests alternate with small meadows and transition to the south into the low-lying area of the reclaimed but still recognizable Groot Huisven.

The Strabrechtse Heide is a nature reserve covering approximately 1500 hectares and is located in the Dutch municipalities of Heeze-Leende, Someren, and Geldrop-Mierlo. Until the end of the 19th century, the Strabrechtse and Lieropse Heide were part of a large heathland area between the valleys of the Kleine Dommel and the Aa.

94 kilometer

Leaflet Openstreet map copyr

Geen Fiets-GPS beschikbaar? Deze is te verkrijgen bij Café De Klok !

No bike GPS available? You can get one at Café De Klok!

Belangrijke mededeling: De gebruikers dienen zich steeds te houden aan de ter plaatse geldende wetgeving en ten alle tijden op de hoogte te zijn van de verschillende reglementen en waar nodig deze te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het niet naleven hiervan. Meer info op https://www.natuurenbos.be/wetgeving. Bron Teksten: Wikipedia